• บีจี-1(1)

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์การแพทย์

DISEN สามารถรองรับการแสดงผลทุกชนิดสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงกลาง เรามีรายการมาตรฐานมากมายของจอแสดงผล TFT LCD ที่มีให้เลือก เช่น จอแสดงผลสำหรับเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจแบบพกพา เครื่องช่วยหายใจปอด เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกลแรงดันลบ การระบายอากาศและเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกที่เหมาะกับการใช้งานของคุณเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์แสดงผลทางการแพทย์

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์การแพทย์-1
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์การแพทย์-3
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์การแพทย์-2
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์การแพทย์-4
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์การแพทย์-5